Podstawy prawne działalności spółki

Podstawą prawną działalności spółki jest Kodeks Spółek Handlowych.

Partnerzy: