Regulamin korzystania ze Świata Saun

http://www.nemo-swiatrozrywki.pl/uploads/baner/pic_8_Swiat_Saun.jpg

ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIATA SAUN

1. Przed wejściem na teren świata saun i przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych pomieszczeń należy zapoznać się z Regulaminem oraz instrukcjami obsługi.

2. Świat saun jest „strefą nietekstylną" co oznacza, że mogą w niej przebywać osoby nagie, posiadające ręcznik, szlafrok lub prześcieradło. Osoby wchodzące do tego obszaru powinny zdjąć stroje kąpielowe, kąpielówki oraz liczyć się z możliwością, że ze strefy tej korzystać będą osoby nagie lub niekompletnie ubrane. Dozwolone jest używanie obuwia basenowego.

3. Każdy użytkownik przed wejściem do świata saun zobowiązany jest do dokładnego umycia całego ciała oraz stóp.

4. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy bezwzględnie zdjąć klapki (nie dotyczy to groty aromatycznej i łaźni parowej).

5. W saunach suchych, drewnianych należy kłaść się lub siadać wyłącznie na ręczniku, prześcieradle.

6. Ręcznik, prześcieradło powinny być rozłożone tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewna.

7. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń zajmuje się tylko obsługa Nemo. Klientom zabrania się stosowania własnych płynów i innych substancji do kąpieli parowej. Należy ściśle stosować się do poleceń ratowników i obsługi Nemo.

8. Na terenie świata saun zabrania się:
• używania telefonów komórkowych, laptopów, tabletów i innych urządzeń multimedialnych,
• wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu innym niż basenowe,
• biegania i hałasowania oraz niszczenia wyposażenia,
• dotykania i manipulowania urządzeniami elektrycznymi i grzewczymi, polewania kamieni wodą i wykonywania seansów parowych,
• wnoszenia lodu,
• wnoszenia do pomieszczeń saun naczyń, jedzenia,
• wnoszenia i spożywania własnego jedzenia i napojów alkoholowych,
• korzystania z saun oraz basenu i jacuzzi w stanie po spożyciu alkoholu, nietrzeźwości, po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środków odurzających,
• palenia tytoniu,
• stosowania jakichkolwiek kosmetyków i środków chemicznych wchodząc do wanny schładzającej lub jacuzzi,
• zachowań mogących wywołać u innych zażenowanie w szczególności obcowanie płciowe i inne czyny, które mogą zostać potraktowane jako zachowanie niestosowne i nieprzyzwoite.

9. Jedzenie i picie dozwolone jest jedynie w miejscu do tego wyznaczonym.

10. Korzystający z wypoczywalni (tepidarium) zobowiązani są do zachowania się w sposób wyciszony. Zabronione są głośne rozmowy, krzyki oraz inne zachowania zakłócające spokój pozostałych osób.

11. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe oraz te, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów w saunie. Wchodząc do świata saun, klient potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na korzystanie z tej formy rekreacji.

12. Z saun mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie pod opieką osoby pełnoletniej.

13. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń umieszczonych na tablicach informacyjnych dotyczących bezpiecznego dla zdrowia korzystania z saun.

14. Za skutki zdrowotne przebywania osób chorych oraz o niestabilnym stanie zdrowia, które nie powinny korzystać z saun, Nemo nie ponosi odpowiedzialności.

15. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi obsługi świata saun lub skorzystać z czerwonego przycisku sygnalizacyjnego, który znajduje się w każdym pomieszczeniu sauny.

16. Po godz. 22.00 od poniedziałku do soboty i po godz. 21.00 w niedziele i święta służba ratownicza nie dyżuruje. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania ze świata saun.

17. Świat saun należy opuścić nie później niż 15 minut przed zamknięciem obiektu niezależnie od godziny zakupu biletu. Wszyscy klienci zobowiązani są do opuszczenia obiektu do godz. 22.00 od poniedziałku do soboty, a w niedziele i święta do godz. 21.00.

18. Osoby, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu mogą zostać wyproszone z obiektu bez prawa zwrotu kosztów za zakup biletu wstępu.

Partnerzy: