Status prawny

Status prawny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Struktura własnościowa: Gmina Dąbrowa Górnicza 100 % udziałów

Data otwarcia obiektu:
Otwarcie obiektu nastąpiło 31.12.2003 roku
Oficjalne otwarcie miało miejsce 13.02.2004 roku

NIP: 629-21-77-888

Kapitał spółki: 78 064 500,00 zł

Numer KRS: 0000113771

Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS

Partnerzy: