Przedmiot działania

Głównym przedmiotem działalności Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. jest działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Ponadto do przedmiotów działalności spółki należą:

  • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
  • pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)
  • działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (PKD 93.21.Z)
  • restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)
  • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych placówkach (PKD 47.19.Z)

Partnerzy: