Regulamin Kręgielni "Ośmiornica"

ZASADY KORZYSTANIA Z KRĘGIELNI "OŚMIORNICA"

1. Przed rozpoczęciem gry każdy uczestnik ma obowiązek zmiany obuwia na bowlingowe lub sportowe (jasna podeszwa).

2. Przy zakupie toru czas gry naliczany jest od momentu wpisania do systemu imion zawodników. Tor zostaje automatycznie wyłączony po upływie opłaconego czasu gry.

3. Zakaz wchodzenia na rozbieg z posiłkiem i napojami.

4. Zakaz wchodzenia na tory pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

5. Pracownicy ochrony są uprawnieni do wyproszenia osób nietrzeźwych lub uciążliwych, które zakłócają ład i porządek.

6. Kulę należy wyrzucić za linią oznaczającą początek toru (linia faulu).

7. Na jednym torze może grać maksymalnie 8 osób.

8. Nie wykonujemy rzutu równocześnie z sąsiadami z toru obok. Pierwszeństwo gry ma zawodnik po prawej stronie.

9. Kule przeznaczone do gry w kręgle, powinny znajdować się na podajnikach.

10. Przed każdym rzutem należy upewnić się czy podnośnik kręgli zakończył pracę. Pozioma belka (sweep) powinna być niewidoczna.

11. W przypadku uszkodzenia kulą podnośnika podczas rzutu, konieczne będzie poniesienie przez klienta kosztów naprawy oraz przestoju toru.

12. W przypadku jakichkolwiek awarii: zacięcia maszyny, złego ustawienia kręgli, zablokowania kuli w rynnie należy niezwłocznie wezwać obsługę. Nie zgłoszona awaria wiąże się z brakiem uwzględnienia reklamacji.

13. Samodzielne usuwanie awarii oraz wchodzenie na tory jest zabronione!

14. Wszelkie uwagi, wątpliwości związane z pracą maszyn i torów prosimy zgłaszać do pracowników kręgielni.

15. Po zakończonej grze należy zwolnić loże przy torze.

16. Czas oczekiwania na odbiór rezerwacji wynosi maksymalnie 10 min.

17. Osoby posiadające własne akcesoria bowlingowe (buty, kule) mogą korzystać z nich podczas gry na własną odpowiedzialność.

18. Obsługa nie odpowiada za rzeczy klientów pozostawione w kręgielni.

19. Rozpoczęcie gry jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

20. Obsługa ma prawo wyłączyć tor w przypadku nie przestrzegania regulaminu.

21. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania produktów, które nie zostały zakupione w kręgielni.

22. W wyniku zdarzeń losowych (tj. przerwa w dostawie energii elektrycznej, awaria urządzeń, siła wyższa lub przekroczenie czasu odbioru rezerwacji), „Nemo - Świat Rozrywki" zastrzega sobie możliwość zmiany lub przesunięcia terminu rezerwacji klienta.

23. „Nemo - Świat Rozrywki" zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.

Partnerzy: